Aktualności - Powiat oświęcimski

04.10.2018

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka

Polanka Wielka

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka, dnia 12 października 2018 roku, godzina 14.00.

04.10.2018

Informacja o uprawie maku w 2019 roku

Polanka Wielka

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje, że na uprawę maku i konopi włóknistych wymagane jest posiadanie zezwolenia Wójta Gminy. Do tego zobowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1030 ze zm.).Rolnicy zainteresowani uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2019 roku, proszeni są o zgłoszenie na piśmie areału do uprawy, w  terminie do dnia 26 października  br.  Nie zgłoszenie powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na jego uprawę. Informujemy, że kto uprawia mak i konopie włókniste bez zezwolenia wymaganego prawem, podlega odpowiedzialności karnej. Więcej informacji można uzyskać w  pokoju nr 4. tel.33/8488-008 wew.41.

Od 1 października 2018 roku o godz. 10 rozpocznie się proces przejmowania obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie obsługujący obecnie numer alarmowy 112. Proces przełączania numeru alarmowego 997 do C...

01.10.2018

Informacja o przerwach w dostawie wody

Polanka Wielka

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wymianą  zasuwy na sieci  wodociągowej przy ul. Leszczynowej w dniu 3 października 2018 r.  w godzinach od 8.00 do 12.00. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Górnej Polanki i Pasternika.Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody. Wójt GminyGrzegorz Gałgan

28.09.2018

ULICA ŚRODKOWA ZAMKNIĘTA NA CZAS REMONTU

Polanka Wielka

Informujemy, że od dnia 1 października 2018 roku, ulica Środkowa zostanie wyłączona z ruchu na czas remontu.Za utrudnienia przepraszamy.Wójt/-/ Grzegorz Gałgan

W dniu 3 października 2018 roku o godzinie 18.30, w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury. Przewodniczący Komisji/-/ Roman Dobrowolski

28.09.2018

ZEBRANIE WIEJSKIE

Polanka Wielka

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Polanka Wielka, zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 7 października 2018 roku o godzinie 12.00 w dużej sali OSP.Tematem zebrania będzie podsumowanie kadencji 2014-2018 oraz plany budżetowe na 2019 rok. Po zebraniu zapraszają na spotkanie z kandydatami do rady gminy i kandydatami na urząd wójta gminy zarejestrowanymi przez wszystkie komitety wyborcze na terenie gminy Polanka Wielka.

Ministerstwo Środowiska uruchamia Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”, który będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, jak i wymiany źródeł ciepła.Ponadto informujemy, że w dniu 15.10.2018 r. o godzinie 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej przy ul. Długiej 61 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

24.09.2018

INFORMACJA

Polanka Wielka

   

20.09.2018

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka

Polanka Wielka

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka, dnia 11 lipca 2018 roku, godzina 15.00.

Towarzystwo Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych gmin Przeciszów i Polanka Wielka do udziału w trzech edukacyjnych rajdach rowerowych.Pierwszy rajd odbędzie się w dniu 21 września 2018r (piątek), drugi i trzeci rajd odbędzie się w dniu 28 września 2018r (piątek), w formie tzw. rajdu równoległego. (dwa odrębne rajdy) Trasa każdego rajdu to ok. 30 km, po terenach gminy Polanka, Zator, Przeciszów.

Towarzystwo Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza mieszkańców gmin Przeciszów , Polanka Wielka, Osiek, do udziału w trzech wizytach studyjnych po Dolinie Karpia w dniach:- 24 września 2018r, wizyta adresowana jest do seniorów (osób po 50 roku życia, zamieszkałych w w/w gminach,- 25 września 2018r, dla kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich, których siedziba znajduje się w w/w gminach- 2 października 2018r, dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych działających na terenie w/w gmin.

18.09.2018

OBWIESZCZENIE

Polanka Wielka

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Polance Wielkiej z dnia 18 września 2018r. o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych Gminy Polanka Wielka.

18.09.2018

OBWIESZCZENIE

Polanka Wielka

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Polance Wielkiej z dnia 18 września 2018r. o zmianie w składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 17 września 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości, że z dniem 17 września 2018 r. nastąpiła zmiana w składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej.

18.09.2018

WARSZTATY CERAMICNO-GARNCARSKIE

Polanka Wielka

    

W gminie Polanka Wielka zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, w tym  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie są przyjmowane w Urzędzie Gminy Polanka Wielka do dnia 21 września 2018 roku, w godzinach pracy urzędu, tj.poniedziałek – w godz. od 7.00 – do 15.00wtorek – w godz. od 7.00 – do 15.00środa – w godz. od 7.00 – do 16.00czwartek – w godz. od 7.00 – do 15.00piątek – w godz. od 7.00 – do 14.00            Wójt/-/ Grzegorz Gałgan

14.09.2018

EKOFESTYN "ŚLADAMI GWIEZDNYCH WOJEN"

Polanka Wielka